image

Operasjonell Rådgivning

Rådgivning i optimal tunneldriving, optimale salvesykluser, drivemetoder, sikring av fjell.
Optimale salveplaner og tennplaner som tar hensyn til rystelser.
Sett dødtiden i produksjon!!

Mest mulig tunnelmeter, på kortest mulig tid, på sikrest mulig måte og til en riktig pris!!. Rådgivning i planlegging av boring og sprengning og fjellsikring for dag-anlegg


image

Arbeidserfaring

33 års erfaring med tunneldriving som tunneldriver og bas i Norge og på kontinentet. Kalkulajon over og under jord. 13 års erfaring med anleggsledelse. 13 års erfaring med mini-blasting og nedspregning av konstruksjoner (bruer og tunneler). 20 års erfaring med rystelsesmåling. Utvikling av AMV sine datarigger. Ansvar for lærlinger i Statens vegvesen og Mesta.image

Planer og Prosjektering

Boreplaner, salveplaner og lade- og tennplaner for tunnel og dag-anlegg. Sikringsmetoder i tunnel. Lademetoder for minimal sprengstofforbruk in tunnel. Metoder for uttak av fjell i steinbrudd med optimal fragmentering. Metoder for uttak av murstein. Planlegging og rådgivning for mini-blasting og nedspregning av konstruksjoner Planlegging for rystelsesmåling for spregningsarbeid over og under jord. Har sertifisering for bergspregning og bergsprengningsleder Opplæring av personell for tunneldrift og fjellrensk